0229 - 27 84 33

'Duurzaam perspectief'

OrganisatieRegisseur

Vacature

HR MANAGER voor Europese producent en leverancier persoonlijke verzorgingsproducten (vervuld)


Onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een vooraanstaande Europese producent en leverancier van persoonlijke verzorgingsproducten. Het bedrijf is gevestigd in Noord Brabant (hoofdkantoor samen met een productiefaciliteit) en heeft een tweede productiefaciliteit in Preston (UK).

De kernactiviteiten richten zich op drie bedrijfstakken: productie van producten voor persoonlijke verzorging die onder private merknamen vallen, contract manufacturing en de productie van onze eigen merken. Het is ingesteld op het ontwikkelen, vervaardigen en distribueren van een groot assortiment producten.
Belangrijke afzetmarkten zijn Nederland, UK en Duitsland.
Onze opdrachtgever heeft strategische prioriteiten die gericht zijn op duurzame wereldwijde groei en het verbeteren van financiële prestaties op de lange termijn.

Positie

Onze opdrachtgever is op zoek naar een HR Manager die HR eindverantwoordelijkheid heeft en direct rapporteert aan de CEO. De HR Manager maakt deel uit van het management team. De organisatie telt 200 medewerkers en kent daarnaast een schil van flexibele inhuur.
Dé kritische succesfactor voor het slagen in de rol is een nauwe samenwerking met de CEO en het uitdragen van de waarden en normen die de organisatie kenmerken.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Bewaakt tijdige, juiste en volledige processen én overzichten met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom en overige relevante data;
 • Optimaliseert HR werkprocessen en werkt noodzakelijke procedures en richtlijnen om ‘in control’ te komen/blijven uit;
 • Signaleert en adviseert over delicate/complexe personele en organisatorische
  aangelegenheden en vraagstukken;
 • Signaleert kritische verhoudingen binnen en tussen afdelingen en onderneemt hierin actie;
 • Adviseert over de aanpak inzake aanstelling, overplaatsing, ontslag, opleiding en/of conflictsituaties;
 • Bewaakt de kwaliteit en uitvoering van onder meer verzuimbeleid, werving-en selectieprocedures en functionerings en beoordelingsgesprekken en opleidingen;
 • Vervult een brugfunctie tussen (het belang van) de individuele medewerker en de organisatie;
 • Maakt afspraken over te realiseren prestaties en het bewaken en evalueren daarvan;
 • Zorgt voor tijdige, juiste en volledige adviezen aan het Managementteam van over het te voeren HR-beleid, inclusief de invoering van (nieuwe) wet en regelgeving;
 • Draagt zorg voor ontwikkeling, implementatie en uitvoering de tactische en operationele HR activiteiten en denkt mee/doet voorstellen voor ontwikkeling
  en wijzigingen op dat gebied;
 • Stelt zich permanent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, de
  (regionale) arbeidsmarkt, arbeids en socialezekerheidsrecht en aanverwante
  beleidsterreinen;
 • Fungeert als gespreks en sparringpartner voor de Managementteam leden;
 • Onderhoudt contacten met externe partijen voor informatie uitwisseling,
  opdrachtverstrekking en/of onderhandelingen.

  Gezocht wordt naar een HR Manager die weet wat het is om zich tussen de mensen te begeven, ervaring heeft met het werken in een productieomgeving en een hoog normbesef heeft. Iemand die gewend is om – met respect en behoud van de relatie – in staat is om tegengas te geven aan collega’s wiens gedrag gekenmerkt wordt door dominantie en die onder druk moeten presteren. De passende kandidaat heeft een ‘winnaarsmentaliteit’ en is gewend om te werken in een dynamische omgeving met verschillende (soms tegengestelde)
  belangen. Wordt binnen een commerciële omgeving beschouwd als ‘het sociale geweten’.

Profiel

 • De juiste kandidaat heeft een HBO achtergrond, maar gezien de opdracht en cultuur van de organisatie een ‘hands on’ mentaliteit;
 • De organisatie kenmerkt zich door een omgeving waar de omgangsvormen helder (direct) en informeel zijn, hard wordt gewerkt en veel belang wordt gehecht aan openheid en loyaliteit;
 • De juiste kandidaat is dus wars van status en kent het belang van integer handelen;
 • Van de HR Manager wordt een pro actieve houding verwacht, waarbij het onderhouden van relaties én het verbinden van mensen binnen de organisatie uitgangspunt is;
 • Heeft in combinatie hiermee sterke overtuigingskracht en is in staat om draagvlak te creëren voor HR waar nodig hij sturend optreedt;
 • De HR Manager is alert, zorgvuldig in de uitvoering van administratieve aangelegenheden en kent de benodigde details. Is gedreven maar denkt en handelt ook in termen van samenwerken;
 • De HR Manager is in staat om adviserend, coachend en sturend te functioneren in een groeiende organisatie;
 • Meerjarige ervaring met HR in een commerciële productie omgeving, bij voorkeur in een organisatie van vergelijkbare omvang en dynamiek.

Aanbod

Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken door te solliciteren via de sollicitatieknop onderaan het profiel op www.bijlreuser.nl

Wanneer je meer wilt weten, neem dan contact op met Marco Bijl via telefoonnummer 06-51900958
De werving en selectie voor deze vacature is exclusief neergelegd bij Bijl&Reuser.

Locatie

Noord Brabant

Solliciteer op de vacature

Deel deze pagina via

Top