0229 - 27 84 33

'SUCCESVOLLE MENSEN, SUCCESVOLLE
ORGANISATIE'

OrganisatieRegisseur

Optimale inzetbaarheid nu en straks

Duurzame inzetbaarheid moet organisaties de komende jaren behoeden voor de negatieve gevolgen van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. Vanaf hun eerste werkdag tot aan het pensioen. Dat kan gaan om de inzetbaarheid voor de huidige functie bij de huidige werkgever, maar ook om een bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Werkgevers dienen zich in te spannen voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers ten behoeve van de continuïteit van het bedrijf. Stel jezelf vragen als: kan ik mijn huidige medewerkers over vijf jaar nog boeien en binden? En hoe zorg ik ervoor dat mensen met weinig perspectief op een goede manier mijn bedrijf uitstromen? Optimale en duurzame inzetbaarheid zorgt voor gezonde, gemotiveerde, flexibele en productieve medewerkers gedurende hun hele arbeidscarrière.

In de visie van Bijl&Reuser wordt duurzame inzetbaarheid van werknemers bepaald door vier pijlers: organisatiecultuur, vitaliteit, arbeidssituatie en loopbaan. De ontwikkeling van een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om investering in alle vier de pijlers. Het is geen nieuw beleid, het bouwt voort op bestaande elementen binnen de organisatie. Duurzame inzetbaarheid is voor ons een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer.

Bijl&Reuser biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van waar de organisatie staat op het gebied van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Wij onderzoeken welke activiteiten op dit moment het meest wenselijk zijn en helpen bij de implementatie ervan. Hebben wij uw interesse gewekt met ons duurzame aanpak? Aarzel niet contact met ons op te nemen.
Top