0229 - 27 84 33

Werkgeluk, anno 2018

Het is weer de tijd van de trend-lijstjes voor het nieuwe jaar. Als het gaat om werk en mensen worden deze lijstje steeds aangevoerd door (vergeef het jargon..)
  • Employer branding; middels je ‘werkgeversmerk’ zorgen dat je aantrekkelijk bent voor talenten, om te blijven of te komen.
  • De ‘Employee Journey‘; je voorwaarden, onboarding en HR-processen optimaal op orde brengen zodat medewerkers zich ‘betrokken’ (blijven) voelen bij de organisatie.
  • Gezonde werkomgeving; fysieke (en digitale) werkomgeving faciliteren waarin tevreden medewerkers kunnen presteren en inzetbaar blijven. Onlosmakelijk verbonden aan de eerste twee.
  • Digitalisering & analytics; nieuwe tools, technologieën, robotisering kunnen het (werk)leven van mensen ondersteunen en aangenamer maken. Hebben ook een keerzijde waar tijdig op ingespeeld moet worden.

Deze topics die alle van invloed zijn op de beleving van werkgeluk, zijn op zich niet nieuw. Evenmin als onderzoeken** die uitwijzen dat Nederlanders weliswaar het hoogst scoren op werkgeluk (nut, zingeving, vrijheid en plezier in het werk) in Europa, maar niettemin vier op de tien medewerkers hun werk niet zinvol vinden en ook minder gelukkig zijn dan werknemers die hun werk wel zinvol vinden. Verrassing? Nee, wel goed om deze zaken weer op het netvlies te krijgen, omdat er niet veel lijkt te veranderen.

Weten we niet al lang dat betekenisvol werk, eigen regie en ontplooiingsmogelijkheden direct impact hebben op de kwaliteit van werk, innovatiekracht en prestaties?! Waarom lijkt er dan niets te gebeuren?

Uit onze praktijk blijkt dat dit faciliteren (werkgevers) en daadwerkelijk eigen regie pakken (werknemers) een flinke opgave is. Transities, fusies, ‘meer met minder’, digitalisering enz. vragen een nieuw bewustzijn ten aanzien van (de toekomst van) werk. Deze turbulentie daagt ons continu uit om aanpakken te ontwikkelen waarmee we steeds wisselende omstandigheden de baas kunnen.

Ook op dit onderwerp kan Bijl&Reuser u ondersteunen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

** Onderzoeken SN Schouten & Nelissen en Effectory 2017

Deel deze pagina via

Top