0229 - 27 84 33

Onze visie op de huidige arbeidsmarkt

Toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van werkgevers andere houding!

We merken het in de praktijk, door de aantrekkende economie neemt in vele beroepsgroepen én op alle nivo’s het tekort aan personeel toe.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen en regionale verschillen, maar in het algemeen zien wij in het hele land dat het aantal openstaande vacatures moeilijker vervuld wordt.

De ‘complexiteit der dingen’ maakt dat er geen eenvoudige oplossingen voor de krapte zijn.

Ook wij bij Bijl&Reuser vinden iets van het gebrek aan aansluiting tussen onderwijs en het aanbod op de arbeidsmarkt. Ook wij ervaren de aanzuigende werking van de regio’s met sterk groeiende werkgelegenheid (bijv. Randstad/Eindhoven) ten koste van de andere regio’s. Terwijl wij de behoefte van werkgevers, om personeel vooral uit de eigen omgeving aan zich te binden, begrijpen.

We zien ook een andere kant, namelijk dat werkgevers vaak nog een omslag moeten maken in een meer op ‘aanbod’ dan op ‘vraag’ gerichte benadering van personeel. De mensen die nu en in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt komen hebben daar andere verwachtingen van dan vorige generaties.

Directies, bestuurders, leidinggevenden en HR mensen moeten zich dus realiseren dat – in deze snel veranderende wereld – er andere eisen worden gesteld aan het werkgeverschap en hiernaar handelen.

Onze ervaring leert dat werkgevers die een reëel salarisbeleid voeren, die ontwikkelings-mogelijkheden bieden, waar een positieve werksfeer heerst én er sprake is werktijden gericht op een balans tussen werk en privé, het meest aantrekkelijk zijn voor huidig en toekomstig personeel.

Er ligt dus een uitdagende taak. Vinden, binden en boeien vereist een creatief personeelsbeleid, dat begint met een professionele werving en selectie.

Tegenwoordig is door de combinatie van allerlei wervingsmogelijkheden (‘traditioneel’ en via de sociale media) iedereen te bereiken die voor een vacature in aanmerking kan komen.

De kunst is om met de kandidaten in gesprek te komen, ze voor jou als werkgever te laten kiezen en een ‘juiste match’ te maken. Veel (vaak grotere) werkgevers hebben hiervoor zelf professionals in dienst. Ook Bijl&Reuser kan hierin ondersteunen.

Denk hierbij aan het vormgeven en invoeren van het werving & selectieproces, een inwerkprogramma óf gewoon praktische invulling door het leveren van (tijdelijke én flexibele) capaciteit voor het vinden van kandidaten. We komen graag maatwerk leveren!

Deel deze pagina via

Top