0229 - 27 84 33

Goede gesprekken

“Zelfs het scherpste mes kan zichzelf niet slijpen.”

Organisaties en bedrijven gaan continu door transitieprocessen die veel vergen van leidinggevenden.

De eindverantwoordelijk lijn- en HR-professionals, spelen hierin een belangrijke rol. Zij willen targets halen, hun collega’s en medewerkers support en richting geven, hen inspireren, laten groeien, succesvol laten samenwerken ed.

Vaak komt daar ook ‘bouwen aan onderling vertrouwen’ bij, terwijl zij deel van het geheel zijn en midden in het krachtenveld zitten. Geen eenvoudige opgave.

Wat een goed gesprek doet

Wij ervaren dat veel mensen die eindverantwoordelijkheid dragen een groeiende behoefte voelen om hun vraagtekens en issues te bespreken met een neutrale, externe professional die ‘hun wereld’ kent. Hoe meer senior je bent, hoe kwetsbaarder het wordt intern je vragen en onzekerheden op tafel te leggen.

Bijl&Reuser ondersteunt professionals door:

  • Cases die zich voordoen te bespreken en te sparren over aanpakken om hun doelen te bereiken;
  • Van gedachten te wisselen hoe zij - voor en mét hun team of interne klanten - een inspirerende, plezierige werkomgeving kunnen creëren waarin iedereen optimaal tot zijn recht komt en het aanwezige talent wordt benut;
  • Eigen vragen over loopbaan en inzetbaarheid op langere termijn te bespreken.

Bijl&Reuser krijgt terug dat deze gesprekken helpen om:

  • Ideëen en gedachten opnieuw te ordenen en tegen het licht te houden. Hierdoor kunnen (weer) duidelijk koers en concrete ‘next steps’ worden bepaald;
  • In een ‘veilige’, neutrale omgeving verschillende oplossingsscenario’s af te wegen en zo actuele, maar ook toekomstige uitdagingen energiek het hoofd te bieden;
  • Naast kennis en kunde, de eigen talenten en kracht (weer) te ‘zien’. Sterke kanten worden bewuster ingezet, waardoor met minder moeite beter kan worden gefunctioneerd. Dat leidt tot betere resultaten, meer voldoening ed.

Kortom: Gesprekken met Bijl&Reuser bieden een klankbord, rust en ruimte om ideeën te toetsen en tot nieuwe ideeën geïnspireerd te worden. We bieden een spiegel, support en neutrale feedback op leiderschapsgedrag.

Toe aan een goed gesprek?

Neem contact op met Marjan Schneider (06 53498200) of Marco Bijl (06 51900958).

Deel deze pagina via

Top