0229 - 27 84 33

Duurzame inzetbaarheid bij Merial

Merial is één van de grotere spelers in de internationale veterinaire farmacie en levert een uitgebreid productenpakket gericht op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden. Wereldwijd is Merial vertegenwoordigd in meer dan 150 landen en heeft ongeveer 5.700 mensen in dienst. Merial is een onderdeel van Sanofi.

HR Manager, Nicole Rouffaer is verantwoordelijk voor het HR-beleid in de Benelux, met vestigingen in Velserbroek, Lelystad en Diegem (B).

Nicole vertelt: “Na de afronding van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden binnen de Sanofi bedrijven in de Benelux, Directie en Ondernemingsraad hebben afgesproken het project ‘Duurzame inzetbaarheid’ op te starten. Doel hiervan was enerzijds te komen tot een gezamenlijk beeld van wat wij binnen Merial onder Duurzame inzetbaarheid verstaan. Anderzijds wilden wij graag samen met onze medewerkers onderzoeken welke belemmeringen er mogelijk nu liggen voor medewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven en welke initiatieven hiervoor juist bevorderlijk zouden kunnen zijn.

In onze visie is iedere Merial medewerker in staat en bereid om gedurende het dienstverband zijn/haar werkzaamheden gezond, productief en met plezier uit te oefenen.

En dat is een gezamenlijke verantwoordelijk.

Omdat Bijl&Reuser al verschillende organisaties in dit proces heeft ondersteund, is Eugène Reuser gevraagd ons hiermee op weg te helpen.

Na een voorbereidende fase zijn 5 workshops georganiseerd voor managers en medewerkers. Hiermee beoogden we een goede afspiegeling van de verschillende afdelingen te hebben en een breed draagvlak te krijgen voor ons initiatief. Inmiddels kunnen we terugkijken op hele enthousiaste sessies, die bovendien vele goede ideeën hebben opgeleverd. De volgende stap is nu om samen met de Ondernemingsraad tot een plan van aanpak te komen. Want ook al zijn wij blij met alle getoonde betrokkenheid, ook wij kunnen niet alles tegelijk. En dat hoeft ook niet”, lacht Nicole.

Deel deze pagina via

Top