0229 - 27 84 33

Duurzame inzetbaarheid bij KLM Catering Services

“Duurzaamheid is langetermijndenken en richt zich op grondstoffen en klanten, maar ook op de eigen medewerkers.” Deze uitspraak van managing director KLM Catering Services (KCS) Jacques Blaauw was voor HR-manager Rob Eisenberger het signaal om zich te richten op duurzame inzetbaarheid.
Om een gezond bedrijf te zijn en te blijven is duurzaam investeren in je medewerkers voor Rob even belangrijk als investeren in een innovatief, effectief en efficiënt productieproces. Het doel van KCS met het duurzame inzetbaarheid-beleid is dat iedere KCS-medewerker tijdens het dienstverband zijn werkzaamheden lichamelijk en mentaal fit (gezond), productief en met een positieve werkbeleving kan en wil uitvoeren.

Met Eugène Reuser van Bijl&Reuser als extern projectleider en Ron Peters als intern projectleider is allereerst een visie op duurzame inzetbaarheid bij KCS ontwikkeld. Duurzame inzetbaarheid is voor KCS vooruitkijken en perspectief bieden. Niet reageren op wat er gebeurt, maar de dag van morgen op een positieve manier beïnvloeden. Een organisatie kan medewerkers niet duurzaam inzetbaar maken, dat moeten ze zelf doen. Een organisatie kan wel randvoorwaarden faciliteren en van medewerkers verwachten dat ze bezig zijn met hun eigen inzetbaarheid.

KCS kiest ervoor om haar beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid stapsgewijs en op projectmatige wijze uit te werken. Hiermee wil zij zorgdragen voor een breed draagvlak en een brede betrokkenheid binnen de organisatie. Begonnen wordt met projecten gericht op de belasting en belastbaarheid en op de stijl van leidinggeven. Door de betrokkenheid van de Ondernemingsraad, inhoudsdeskundigen en medewerkers van de operationele afdelingen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring en wordt voor een goede communicatie gezorgd. Volgens Rob Eisenberger essentiële voorwaarden om tot een succesvol duurzame inzetbaarheid-beleid binnen KCS te komen. De kennis en ervaring van Bijl&Reuser op dit gebied en de pragmatische aanpak zijn voor hem de belangrijkste redenen geweest om hen te benaderen KCS hierbij te ondersteunen.

Deel deze pagina via

Top