0229 - 27 84 33

‘Wij gunnen de vloer aan….’

Wij geloven in ‘samenwerken en het elkaar iets gunnen’.

In onze nieuwsbrieven geven wij zo nu en dan een relatie de gelegenheid om zijn/haar specifieke HR- expertise onder de aandacht te brengen van ons netwerk. Deze keer is dit Maria Meloni, specialist in interventiekunde voor HR-professionals.

Elke organisatie streeft naar goed samenwerkende teams. Helaas zien we in praktijk vaak dat er energie en werkplezier verloren gaat door een niet effectieve manier van samenwerken. In de dynamieken van teams gebeurt veel; en vaak nemen groepsdynamische processen de overhand. We zien bijvoorbeeld dat er weinig geluisterd wordt naar elkaar, dat de besluitvorming moeizaam gaat of dat er niet gezegd wordt wat er eigenlijk gezegd moet worden.

Teams blijven los zand, waardoor de potentiele performance niet waargemaakt wordt. Onder elk team liggen veel lagen van onderlinge verhoudingen, ongeschreven regels en (on)bewuste teampatronen.

Elke organisatie en elk team is gebaat bij teamleden die het gesprek hierover durven én willen aangaan: niet vanuit de inhoud, maar vanuit dat wat er gebeurt in het hier-en-nu in de teamdynamiek. In het hier-en-nu worden immers de patronen bevestigd (‘zie je wel, dit gebeurt er nu altijd’). Door de (vaak) onbewuste patronen en dynamieken bespreekbaar te maken, ontstaat er ruimte voor het échte gesprek en ontwikkeling van het team.

Een HR-professional voelt feilloos aan wat er leeft en speelt in de onderstroom van organisaties. Zij hebben van nature scherp zicht op de dynamieken die spelen en op wat er nodig is om beweging te creëren. In de training Interventiekunde voor HR-professionals leren we HR-professionals dit talent en hun vakmanschap nog meer in te zetten ten gunste van de ontwikkeling van de organisatie.

Maria Meloni van Muoviti heeft ruim 25 jaar ervaring in het HR-vak en 10 jaar ervaring als teamcoach. In dit traject komen beide ervaringen samen. De training is dan ook volledig toegespitst op de unieke rol en positie van de HR-professional. In de training krijgen HR-professionals:

  • inzicht in groepsdynamica, systemisch werk en het ontstaan van patronen;
  • inzicht in wat er kan spelen in de onderstroom en dynamieken van een organisatie;
  • handvaten hoe je patronen en dynamieken vanuit je eigen positie bespreekbaar kunt maken;
  • handvaten hoe je patronen kunt doorbreken waarbij het eigenaarschap bij het team blijft;
  • inzicht in de eigen rol en handelen in het systeem en de eigen bewuste en onbewust patronen.

Nieuwsgierig geworden? Maria is te bereiken op 06 25355230 of maria@muoviti.nl

Meer informatie over het traject, klik hier.

Deel deze pagina via

Top