0229 - 27 84 33

Bijl&Reuser op bezoek bij Hogeschool Utrecht; het interview

HR Hogeschool Utrecht geeft Bijl&Reuser een inkijkje in de keuken

Bijl&Reuser op bezoek bij Leendert Verweij, HR Business Partner bij Hogeschool Utrecht.

Dagelijks zijn wij van Bijl&Reuser in contact met opdrachtgevers en kandidaten.

Met opdrachtgevers praten wij onder andere over organisatieontwikkelingen en de inrichting van de HR afdeling. Met kandidaten over hun loopbaan en wensen daaromtrent in de toekomst. Daarbij praten wij over de inhoudelijke uitdagingen maar ook over de omgeving of soort organisatie waar een kandidaat zou willen werken. Opvallend vaak geven kandidaten aan bijzondere interesse te hebben in de sector Onderwijs. Wanneer kandidaten hun loopbaan voornamelijk hebben opgebouwd in het bedrijfsleven, lijkt een overstap naar deze sector soms lastig.
Ik, Madelon Spaan, Senior Consultant bij Bijl&Reuser, praat met Leendert Verweij, HR Business Partner, over HR bij Hogeschool Utrecht. (HU)
Vanaf het Centraal station neem ik de bus naar de Uithof, waarbij ik mij direct begeef tussen de studenten. Na 15 minuten loop ik in al in een stroom mee naar het gebouw aan de Padualaan. Studenten schieten alle kanten op en ontmoeten elkaar op de grote pleinen. Het geeft direct de dynamiek van de Hogeschool weer.

Leendert Verweij is 29 jaar en sinds 2014 werkzaam bij Hogeschool Utrecht in de rol van HR Business Partner.

Jij werkt nu bijna vier jaar bij Hogeschool Utrecht. Hiervoor werkte je bij een Internationaal bedrijf, British American Tobacco.
Hoe heb je de overgang naar het Onderwijs ervaren?

In het begin was het nog even wennen om van een internationaal, commercieel bedrijf naar de onderwijswereld over te stappen. Daar was de cultuur Amerikaans, de aanpak zou ik omschrijven als ‘harder’. Toen ik bij HU kwam, was de beweging om te professionaliseren al in gang gezet. Er werd al veel meer commercieel gedacht dan je wellicht zou verwachten. De aanspreekcultuur was echter nog minder ontwikkeld dan bij mijn vorige werkgever en dan zeg ik nu duidelijk WAS!
Deze veranderingen op zowel cultureel als inhoudelijk gebied zijn echt in samenwerking gegaan tussen HR en het management. Waar wij vanuit HR eerst nog bijna alleen maar met onderwerpen als Performance Management, Exit management, Verzuim en operationele vraagstukken bezig waren, zijn wij nu veel meer bezig met strategische vraagstukken. De HU ontwikkelt nog steeds, maar ik in mijn rol ook. Eigenlijk is de afgelopen vier jaar een constante ontwikkeling geweest. De HU is echt een professionele organisatie met gedreven en bevlogen professionals die het beste voor de student en de organisatie willen bieden. Als ik de huidige situatie vergelijk met die van een aantal jaren geleden dan hebben wij zoveel stappen gemaakt.

Hoe zou jij de cultuur binnen HR omschrijven?

De cultuur binnen het team van HR Business Partners is heel open. Wij werken echt op basis van vertrouwen in elkaars kwaliteiten en zijn steeds op zoek om binnen ons team kennis en ‘best practices’ uit te wisselen om de kwaliteit die wij leveren naar onze klanten telkens te verbeteren. Wij hebben als team de lat hoog liggen en wij proberen elkaar scherp te houden. Daarnaast hebben wij ook een gezellig team, waar humor en plezier in het werk belangrijk wordt gevonden.

Hoe is de rol van HR Business Partner de afgelopen jaren veranderd?

Onze rol is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Waar voorheen op elke faculteit, decentraal een eigen P&O team opereerde, werken wij nu centraal. De verschillende administraties zijn ontvlochten en samen gebracht in een HR Service Center. Hier wordt gewerkt vanuit het Click-Call-Consult principe. Dit zijn voor de HR Business Partners belangrijke voorwaarden om de ontwikkeling te maken naar echte gesprekspartners voor de business. De Business Partners zijn steeds vaker onderdeel van het MT. Daar komen HR thema’s veelvuldig aan bod en zitten HR Business Partners dichtbij de plek waar de beslissingen worden genomen en HR dus ook kan adviseren en beïnvloeden.
Nu opereren wij veel meer als één team met de HU als klant. Er zijn HU brede thema’s waar wij met elkaar aan werken vanuit onze HU-brede visie op Human Capital. Ook hebben we bijvoorbeeld elke maandag met het hele HR Advies team een weekstart. Vanuit een groot weekstartbord bespreken wij op actieve wijze met elkaar waar wij mee bezig zijn. Tijdens deze weekstart is er telkens iemand vanuit het team die dit voorzit. We bekijken daar welke projecten er lopen, wat de deadlines zijn, etc. Hierdoor is er een nauwe samenwerking waar drie pijlers van belang zijn: Uniformiteit, Kennisdeling en Transparantie. Allemaal met het doel om als één team verantwoordelijk te zijn voor de business.

Met welke thema’s houdt HR zich bezig en waar richten jullie je de komende tijd op?

Naast doorlopende thema’s als bijvoorbeeld verzuim en performance management, zijn we erg druk bezig met de thema’s die voortkomen uit onze HU-brede visie op Human Capital. Voorbeelden hiervan zijn: Strategische personeelsplanning, Talentontwikkeling, Team- en leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Deze thema’s zijn de laatste jaren steeds belangrijker gevonden en zijn een vast onderdeel van ons werk omdat we de rol steeds meer invullen als HR Business Partners. Wij proberen de thema’s dan ook steeds meer aan te vliegen vanuit HR Analytics, dus veel meer op basis van data. Zo sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ambities van de instituten, diensten en kenniscentra. Wij maken samen de vertaling van hun management plannen naar onze HR activiteiten.

Hoe is het HR Team nu ingericht?

De Dienst HR bestaat uit verschillende afdelingen, namelijk HR Advies, HR Beleid, HR Services, HR Development en het Resource Center. In een notendop:

HR Advies:
Binnen advies werken 18 HR Business Partners die rechtstreeks werken voor de management teams van HU( 22 instituten, 7 diensten en 4 kenniscentra). Zij adviseren op het brede gebied van HR, maar ook over strategische personeelsplanning, talent- en teamontwikkeling en leiderschaps- en organisatieontwikkeling en -inrichting. Een heel bevlogen team met hart voor het vak.

HR Services
Onder HR Services vallen afdelingen als de salaris- en personeelsadministratie. Daarnaast heeft HR Services een ‘call center’ functie genaamd ASK HR. Hier kunnen alle medewerkers en leidinggevenden terecht voor praktische vragen met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie, personeelsregelingen en arbeidsvoorwaarden. Op grote tv-schermen wordt de doorlooptijd getoond en het aantal openstaande calls, zodat vragen niet blijven liggen en medewerkers niet te lang in de wacht staan. HR Services monitort voortdurend en houdt zeer regelmatig tevredenheidsonderzoeken.

HR Development
Dit team richt zich op de ontwikkeling van de HU medewerkers. Denk aan introductie, onboarding maar ook ontwikkeling van training, het leveren trainingen, cursussen en workshops en persoonlijke loopbaanbegeleiding. Binnen dit team is een groep van interne teamcoaches beschikbaar om teams verder te helpen in hun ontwikkeling.

HR Beleid
HR beleid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van HU breed personeelsbeleid. Waar HR Beleid veel aandacht aan besteedt is de cao HBO en implicaties daarvan voor de HU, maar zij zijn ook bezig met onderwerpen als Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit.

Resource Center
De werving en selectie van nieuwe medewerkers en tijdelijke krachten voor de hele organisatie is een verantwoordelijkheid van het Resource Center. Professionele recruiters zijn constant in de markt aanwezig om de beste mensen te vinden.

Wat betekent deze inrichting voor de rol van HR Business Partner?

Doordat bijvoorbeeld HR Services zo goed georganiseerd is, kunnen wij als Business Partners ook echt onze rol pakken. Wij worden in steeds mindere mate belast met praktische vragen en kunnen ons daardoor ook echt op de strategie richten. Hetzelfde geldt voor de andere HR afdelingen. Doordat dit allemaal goed draait, kunnen wij ons samen met onze MT’s en directies op de thema’s richten die de organisatie toekomst bestendig maken.

Wat maakt het werken bij Hogeschool Utrecht voor jou interessant?

De Hogeschool Utrecht is een grote organisatie die constant in beweging is. De HU zet sterk in op de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Daarbij legt de HU de verantwoordelijkheid laag in de organisatie, binnen de teams, die sterk met elkaar in verbinding moeten staan. Dit betekent veel voor de inrichting van de organisaties en de teams, het binnenhalen en behouden van de juiste mensen met de juiste talenten en de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie. Ook spelen er telkens nieuwe vraagstukken, zoals het opzetten van nieuwe organisatieonderdelen. Kortom, allemaal thema’s die heel sterk raken aan HR en vandaar ook dat directeuren en leidinggevenden veel behoefte hebben aan stevige ondersteuning vanuit HR om hun organisatieonderdeel en teams zo goed mogelijk in te richten en te ontwikkelen. Wat voor mij persoonlijk belangrijk is, naast de inhoudelijke uitdaging, is de enorme mate van vertrouwen en vrijheid die ik als professional krijg. Het eigenaarschap, de verantwoordelijk en het vertrouwen is groot. Er wordt hier veel meer gestuurd op resultaten dan op het proces of op taken. Daarmee krijg ik veel verantwoordelijkheden, maar ook veel vrijheid en dat is voor mij erg belangrijk Het vertrouwen hebben dat je doet wat je hebt afgesproken is heel prettig.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van Hogeschool Utrecht is ontwikkeling van mensen, of dit nu studenten of medewerkers zijn. Het is natuurlijk super om daar vanuit HR een bijdrage aan te leveren!

Wat is het profiel van een nieuwe HR collega van HU?

Wanneer je kijkt naar de huidige samenstelling van het team dan zie je dat er de laatste jaren een mix is ontstaan van medewerkers met een verschillende achtergrond. Onze HR directeur bijvoorbeeld komt bij een bank vandaan, andere collega’s uit commerciële bedrijven en weer anderen uit andere sectoren. Ik ben natuurlijk zelf ook een voorbeeld van iemand die uit de commerciële sector komt. Als wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s dan zijn wij juist op zoek naar de aanvulling op het team. Wij kijken naar achtergrond, maar voornamelijk naar de competenties en de persoonlijkheid. Bewezen resultaatgericht, klantgericht kunnen denken, gericht op ontwikkeling en verandering, teamworkers, durven confronteren. Dat zijn allemaal persoonskenmerken waar wij waarde aan hechten. Dus wanneer kandidaten uit het bedrijfsleven interesse hebben in het onderwijs, dan zou ik zeggen: “schroom niet, want bij de HU zijn volop ontwikkelingsmogelijkheden zowel vakinhoudelijk als persoonlijk”.

Leendert geeft mij nog een rondleiding over de afdeling. De open inrichting en de flexplekken zijn zoals je deze tegenwoordig bij veel moderne bedrijven ziet. Stilte ruimtes, flex spots, overal heerst bedrijvigheid. Wij sluiten af bij de Food Court, waar studenten en medewerkers van HU samenkomen voor een gezonde lunch. Hoewel ik de HU al jaren volg, ben ik toch weer verrast door het hoge tempo van de verandering, de dynamiek en de professionaliteit. Ik heb weer veel te vertellen aan kandidaten met interesse in een baan bij een onderwijsinstelling.

Deel deze pagina via

Top